Elektromagnetické pole je fyzikálne pole, ktoré zodpovedá miere pôsobenia elektrickej a magnetickej sily v priestore. Je zložené z dvoch navzájom prepojených polí, elektrického a magnetického. Hoci elektromagnetické pole je nekonečné, obyčajne sa uvažuje len tá jeho časť, ktorá má význam na pohyb telies v okolí nabitého telesa, ktoré pole vytvára. Je vedecky dokázané, že magnetické pole s vhodnými parametrami má liečbené účinky v celej škále ochorení. Aplikáciou pulzného magnetického poľa dochádza k pozitívnym zmenám aktivity niektorých enzýmov a biochemických pochodov. V tkanivách vznikajú slabé elektrické prúdy, na ktoré reagujú ióny obsiahnuté v bunkách, čím dochádza k zmene povrchového elektrického potenciálu buniek, čím sa mení priepustnosť biologických membrán, ovplyvňuje sa transport dôležitých látok do buňky a opačne.

Platobné podmienky: dobierka alebo prevodom
Cena poštovej služby: podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty (napr. do 1kg 2,15€ s DPH)

Aplikácie pulzného magnetického poľa vedie k aktivácii metabolizmu buniek. Je dokázané, že počas rôznych chorobných stavov sa mení povrchové napätie (potenciály) na bunkových membránach. Počas používania magnetoterapie dochádza v tkanivách k zvýšeniu prísunu kyslíka a živín a k lepšiemu odvádzaniu splodín látkovej výmeny, čo je východiskovou podmienkou všetkých ozdravovacích procesov. Nadnesene možno povedať, že aplikácia pulzného magnetického poľa vhodných parametrov stimuluje bunky k tomu, aby opäť kmitali na svojich harmonických frekvenciách a tým aktivuje v organizme regeneračné a samoliečiace procesy.
cena:
3 890.00Eur
Neprenositeľný aplikátor z rodiny BNM Magnetoterapia
cena:
2 790.00Eur
Neprenositeľná verzia z rodiny BNM Magnetoterapia
cena:
2 490.00Eur
Prenosná verzia z produktovej rodiny BNM Pulzujúca magnetoterapia.
cena:
250.00Eur