Okolo 250 miliónov ľudí má cukrovku, pričom Svetová zdravotnícka organizácia WHO prognózuje, že v roku 2025 to môže byť až 350 miliónov ľudí.
Okolo 30% jedincov, ktorí majú najmenej 15 kg nadváhu má mierne zvýšený krvný tlak.
V našej republike sú ochorenia srdca a ciev zabijakom číslo jeden - znamená to smrť jedného človeka každých 9 minút.
V SR ročne zomrie na srdcovocievne ochorenia 508 ľudí zo 100.000 obyvateľov.
Na základe aktuálnych informácií Ministerstva zdravotníctva SR trpí obezitou viac ako polovica Slovákov.
Diabetes je štvrtou najčastejšou príčinou smrti vo svete. V roku 2005 zomrelo na cukrovku 1,1 milióna ľudí a životy ďalších troch miliónov osôb si vyžiadali ochorenia súvisiace s cukrovkou.
Cukrovka má na Slovensku stúpajúci charakter. Za posledných 20 rokov, od roku 1980, stúpol počet diabetikov takmer trojnásobne. Začína sa hovoriť, že naberá pandemický charakter. V roku 2011 viac ako 400 000 diabetikov.
Na Slovensku trpí srdcovou aritmiou približne 60-tisíc ľudí, teda takmer 1,5 percenta populácie, pričom každý rok pribúda pravidelne až 20-tisíc nových prípadov.
Ochorenie periférneho obehového systému postihuje milióny ľudí. Takmer tri štvrtiny z nich nikdy nemali žiadne príznaky, tie sa častejšie dostavujú až v staršom veku. Má ich približne 20 % populácie staršej ako 70 rokov.
Astma patrí medzi najrozšírenejšie chronické ochorenia. Na Slovensku ňou v súčasnosti trpí asi 170.000 dospelých a 50.000 detí. Počet dospelých astmatikov sa pritom od roku 2000 zvýšil viac ako dvojnásobne, detí takmer trojnásobne.
Náklady na diagnostiku a liečbu osteoporózy, včítane liečby zlomenín a ich dôsledkov v krajinách EU dosiahli 4,8mld EURO.
Srdcovo-cievne ochorenia sú celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtí - ročne na ne zomrie na celom svete 17,5 miliónov ľudí.V Európe sú ochorenia srdca a ciev príčinou takmer polovice úmrtí (48 % - 4,3 miliónov ľudí) a náklady na starostlivosť o chorých v Európskej únii boli v roku 2006 približne 110 miliárd Eur.
Na Slovensku na choroby srdca a ciev zomrelo 23 810 mužov (46,6 % všetkých úmrtí) a 28 750 žien (51,9 % všetkých úmrtí), hospitalizovaných bolo 346 000 pacientov.
Slováci jedia až o a 50% tukov viac ako by mali.
Obézni jedinci často trpia srdcovými infarktami a mozgovými mŕtvicami. Toto vysoké riziko pramení zo zvýšeného krvného tlaku, cukrovky a zvýšeného cholesterolu, t.j. z komplikácií súvisiacich obezitou.
Približne 39% populácie v Európe trpí totiž dlhodobou nespavosťou, z čoho 51% obyvateľov máva ťažkosti so zaspávaním, 47% z nich sa v noci bezdôvodne zobúdza a 38% sa prebúdza nad ránom.
Pod stálym dohľadom praktického lekára z dôvodu srdcových a cievnych ochorení bolo v roku 2010 1,6 miliónov pacientov z dôvodu hypertenzie, 848 000 z dôvodu ischemickej choroby srdca a 280 000 pacientov z dôvodu cievnych ochorení mozgu.
Na Slovensku na choroby srdca a ciev zomrelo 23 810 mužov (46,6 % všetkých úmrtí) a 28 750 žien (51,9 % všetkých úmrtí), hospitalizovaných bolo 346 000 pacientov.
Jednou z najčastejších komplikácií obezity je vysoký krvný tlak. Okolo 30% jedincov, ktorí majú najmenej 15 kg nadváhu má mierne zvýšený krvný tlak.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Pomôžeme Vám žiť zdravšie
Bezbolestné ošetrenie
Bez vedľajších účinkov
Alternatívne liečenie
Vo vašich službách
Zdravie pre celú rodinu
Prevencie chorôb
Radi Vám pomôžeme
1
2
3
4
5
6
7
8